Psychoterapia online

Psychoterapia online

Psychoterapia online Legionowo, Warszawa, Mazowieckie

Psychoterapia online jest stosunkowo nową formą świadczenia pomocy psychologicznej, która, wraz z rozwojem Internetu oraz ze względu na aktualną sytuację pandemiczną na świecie, zyskuje coraz większą popularność. Tezę tę potwierdzają coraz liczniej prowadzone badania naukowe, których autorzy zajmują się zarówno omówieniem czynników wpływających na skuteczność tej formy terapii, jak również analizują tkwiący w niej potencjał.

Do kogo skierowana jest psychoterapia w formie online?

Oferta psychoterapii online skierowana jest przede wszystkim do osób, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w stacjonarnych spotkaniach z psychoterapeutą. 

To doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy chcieliby skorzystać z oferty terapeutycznej gabinetu SERENITY, ale mieszkają w innym mieście i czas dojazdu na psychoterapię w Legionowie zająłby im zbyt wiele czasu.

Ta forma pomocy psychoterapeutycznej sprawdzi się także w przypadku osób, które mają problemy zdrowotne, uniemożliwiające im opuszczenie domu.

Kolejną grupą, do której adresowana jest oferta psychoterapii online są osoby, które czasowo lub na stałe przebywają poza granicami Polski i chciałyby rozpocząć psychoterapię w języku polskim.

W jaki sposób przebiega psychoterapia online w Gabinecie SERENITY?

Konsultacje psychologiczne oraz sesje terapeutyczne online odbywają się za pomocą komunikatora Skype. Sam przebieg spotkania natomiast jest bardzo zbliżony do tego, które odbywa się w gabinecie.

Podobnie jak w przypadku psychoterapii tradycyjnej spotkania online rozpoczynają się zawsze konsultacjami psychologicznymi, które w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta trwają od dwóch do trzech spotkań.

Na ostatniej sesji konsultacyjnej psychoterapeuta i Klient ustalają zasady dalszej współpracy które, w porównaniu do tradycyjnego kontraktu terapeutycznego, uzupełnione zostają o postanowienia dotyczące zapewnienia przez obydwie strony właściwych warunków do prowadzenia sesji terapeutycznej (zarówno tych technicznych, jak i lokalowych).


Psychoterapeuta dostosowuje ilość spotkań do indywidualnych potrzeb Klienta. W zależności od ustaleń sesje terapeutyczne mogą odbywać się 1-2 razy w tygodniu. Zazwyczaj trwają one 50 minut.

Jedyną wyraźną różnicą między psychoterapią online w Legionowie a stacjonarną jest to, że ta pierwsza odbywa się za pośrednictwem Internetu.

Kto nie powinien korzystać z pomocy psychologa online?

O możliwości podjęcia takiej formy terapii zawsze decyduje terapeuta. Nie jest ona zalecana w sytuacji występowania nawracających myśli samobójczych, zachowań autoagresywnych, stanów psychotycznych, problemów z powstrzymaniem się od zachowań agresywnych oraz silnego uzależnienia od środków psychoaktywnych.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółową instrukcją jak wygląda pierwsza sesja online. Poradnik krok po kroku.

Czytaj dalej