Psychoterapia dla młodzieży Legionowo, Warszawa

Psychoterapia osób powyżej 16 roku życia

Psychoterapia młodzieży Legionowo, Warszawa, Mazowieckie

Czas dojrzewania bywa burzliwy i nieprzewidywalny. Może go cechować zarówno tendencja do buntu, jak i poczucie zagubienia. To swoisty czas przejścia, który wiąże się z procesem wychodzenia z okresu dziecięcego i wkraczania w kolejny etap rozwoju - dorosłość. To jednocześnie wyjątkowy i trudny moment w życiu każdego człowieka, w którym mierzy się on z jednej strony z poczuciem straty, z drugiej zaś trwa w oczekiwaniu na to, co przyniesie przyszłość. To „bycie pomiędzy” wiąże się z przeżywaniem przez nastolatków silnych emocji, w tym także poczucia niepokoju oraz napięcia emocjonalnego, a tym samym z doświadczaniem przez nich licznych trudności w różnych obszarach życia.

Oferta psychoterapii dla osób powyżej 16 roku życia adresowana jest do wszystkich młodych ludzi, którym trudno jest uporać się samodzielnie z pojawiającymi się problemami. Celem psychoterapii jest nawiązanie takiej relacji terapeutycznej, która wspierać będzie nastolatka w przechodzeniu przez naturalny, ale jednocześnie bardzo trudny dla niego czas tzw. kryzysu adolescencyjnego. 

Proces psychoterapeutyczny ukierunkowany jest w dużej mierze na budowanie i wzmacnianie umiejętności korzystania przez młodego człowieka z jego zasobów własnych oraz redukcję ograniczeń, dzięki czemu ma on możliwość wejścia w dorosłość z wykorzystaniem swojego pełnego potencjału.

Psychoterapia dla młodzieży w poradni psychologicznej SERENITY w Legionowie to regularne spotkania nastolatka z psychoterapeutą, które odbywają się ze stałą częstotliwością, najczęściej raz w tygodniu. Każda sesja terapeutyczna trwa 50 minut.

Proces psychoterapeutyczny jest zawsze poprzedzony kilkoma konsultacjami psychologicznymi, w czasie których terapeuta zapoznaje się z aktualną sytuacją Klienta, jego historią życia oraz doświadczanymi przez niego trudnościami. W ramach konsultacji psychoterapeuta wspólnie z Klientem formułują cel lub cele do pracy terapeutycznej oraz ustalają zasady współpracy, czyli kontrakt terapeutyczny.

W przypadku osób niepełnoletnich pierwsza sesja konsultacyjna prowadzona jest zawsze z rodzicami nastolatka. Spotkanie to służy zarówno zebraniu podstawowego wywiadu, jak również przedstawieniu i omówieniu zasad współpracy obowiązujących w gabinecie SERENITY.

Warunkiem podjęcia współpracy z osobą niepełnoletnią jest: po pierwsze - uzyskanie od rodziców Klienta pisemnej zgody na jego udział w sesjach terapeutycznych, po drugie - wyrażenie przez nastolatka chęci współpracy z psychologiem, psychoterapeutą.

Należy zaznaczyć, że terapia prowadzona „pod przymusem” nie przyniesie żadnego efektu.

Czytaj dalej