Psychoterapia

Psychoterapia osób dorosłych w Legionowie

Terapia małżeńska Legionowo, Warszawa

Oferta psychoterapii par w gabinecie SERENITY w Legionowie adresowana jest do osób pozostających zarówno w związkach formalnych, jak i nieformalnych. Sesje terapeutyczne, czyli regularne spotkania pary z terapeutą, odbywają się ze stałą częstotliwością, najczęściej raz w tygodniu, a każda z nich trwa około 50 minut.

Psychoterapia online

Oferta psychoterapii online kierowana jest do osób, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w stacjonarnych spotkaniach z psychoterapeutą. O możliwości podjęcia takiej formy terapii zawsze decyduje terapeuta. Przed rozpoczęciem procesu terapeutycznego przeprowadzone zostaną konsultacje wstępne (podobnie, jak w przypadku tradycyjnej terapii).

Posiadam kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu sesji online.

Rozwój osobisty Legionowo

Rozwój osobisty może być rozumiany jako proces, w ramach którego człowiek podejmuje działania ukierunkowane na lepsze poznanie siebie, odkrywanie swoich możliwości i zasobów, pogłębianie świadomości przeżywanych przez siebie emocji czy też doświadczanych potrzeb.

W Gabinecie Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Serenity świadczę usługi psychoterapeutyczne w formie indywidualnej oraz grupowej. Prowadzę również psychoterapię uzależnień oraz konsultacje, których celem jest rozwój osobisty jednostki.

Dla osób, które z różnych powodów nie mogą wziąć udziału w terapii stacjonarnej, zapewniam możliwość spotkań online za pomocą komunikatora Skype.  Proponowane przeze mnie formy współpracy pozwalają na wybranie odpowiedniej, dopasowanej do indywidualnych potrzeb Klienta drogi, która umożliwi mu wprowadzenie w życie pożądanych zmian oraz osiągnięcie zakładanych celów.

Oferta gabinetu Serenity skierowana jest do osób borykających się z różnymi osobistymi trudnościami (m.in. śmierć bliskiej osoby, choroba, rozwód, rozstanie czy przemoc). Pomagam także osobom, których doświadczane problemy wiążą się  z problematyką uzależnień. Do współpracy zapraszam osoby uzależnione, współuzależnione oraz te, które wychowywały się w rodzinach z problemem alkoholowym. Oferta psychoterapii skierowana jest do osób pełnoletnich.

Oferta gabinetu psychoterapeutycznego Serenity zapewnia także możliwość pracy nad rozwojem osobistym. To indywidualne spotkania z psychologiem, które pomagają Klientowi w lepszym poznaniu siebie, jak również lepszym rozumieniu swoich emocji oraz potrzeb.