Komu pomagam?

Psychoterapia osób dorosłych w Legionowie

Pomoc psychoterapeutyczna oferowana w gabinecie SERENITY w Legionowie adresowana jest do osób dorosłych, nastolatków powyżej 16 roku życia (za zgodą ich opiekunów prawnych) oraz do par i małżeństw.

Pomoc psychoterapeutyczna skierowana jest do osób:

borykających się z:

 • zaburzeniami depresyjnymi i innymi zaburzeniami nastroju,
 • zaburzeniami lękowymi,
 • zaburzeniami osobowości,
 • dolegliwościami psychosomatycznymi, czy symptomami fizycznymi,
 • długotrwałymi konsekwencjami nadużyć i traum,

przeżywających:

 • trudności w relacjach interpersonalnych,
 • trudności w nawiązaniu i utrzymaniu stabilnych i satysfakcjonujących relacji z innymi,
 • trudności w przejściu kryzysów rozwojowych (dojrzewanie, separacja od rodziny, rodzicielstwo, itp.),
 • trudności związanych ze śmiercią bliskiej osoby, rozwodem, rozstaniem, czy długotrwałą chorobą,

doświadczających:

 • braku satysfakcji z życia,
 • niskiego poczucia własnej wartości,
 • poczucia osamotnienia i niezrozumienia,
 • problemów związanych z okresem dojrzewania,
 • problemów małżeńskich, rodzinnych, czy zawodowych.

dążących do:

 • poprawy jakości swojego funkcjonowania w życiu,
 • lepszego rozumienia siebie i doświadczenia rozwoju osobistego.

Udzielam profesjonalnej pomocy osobom określającym się jako współuzależnione oraz DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) i DDD (Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych).

 

Zapraszam do zapoznania się z ofertą psychoterapii DDA