Konsultacja psychologiczna Legionowo, Warszawa

Konsultacja psychologiczna

Terapia uzależnień Legionowo

Mówiąc najprościej, mianem konsultacji psychologicznej określamy zazwyczaj kilka pierwszych spotkań psychologa z Klientem, którym może być zarówno osoba indywidualna, para lub małżeństwo, jak i też cała rodzina.

Pracując w gabinecie SERENITY w Legionowie przyjęłam zasadę, że proces konsultacyjny obejmuje zazwyczaj od dwóch do trzech spotkań.

W trakcie konsultacji, przeprowadzając wywiad wstępny, uzyskuję informację na temat historii życia człowieka, jego bieżącej sytuacji oraz doświadczanych przez niego problemów, co stanowi dla mnie podstawę do ustalenia dalszego planu działania oraz zaproponowania każdemu Klientowi właściwej dla niego formy pomocy.

Może się zdarzyć, że już po jednym spotkaniu z psychologiem człowiek ma wrażenie poprawy samopoczucia lub wręcz doświadczenia „ulgi”. Jest to normalna, ale krótkotrwała reakcja, wynikająca wyłącznie z faktu podzielenia się ze specjalistą przeżywanym problemem oraz „przekazania” związanych z tym trudnych myśli i nieprzyjemnych emocji.

W trakcie konsultacji wstępnych nie dochodzi do rozwiązania problemów, z jakimi poszczególne osoby zgłaszają się do specjalisty. Pragnę jednak podkreślić, że spotkania te odgrywają kluczową rolę w ustaleniu dalszego kierunku pomocy. To dzięki nim psycholog ma możliwość rozpoznania indywidualnej sytuacji każdej osoby oraz przygotowania wstępnej diagnozy przyczyn zaistniałych trudności. Dopiero w oparciu o ten rzetelnie zebrany materiał specjalista wspólnie z Klientem ustalają dalszą formę współpracy.

Niezwykle ważnym aspektem konsultacji jest dla mnie to, że w trakcie jej trwania również Klient ma szansę poznać psychologa oraz jego styl i miejsce pracy. Tych kilka pierwszych spotkań pozwala osobie poszukującej wsparcia określić, jak czuje się w kontakcie ze specjalistą oraz czy będzie mogła mu zaufać i rozpocząć z nim dłuższą współpracę.

Odbyłem trzy konsultacje psychologiczne. Co dalej?

W prowadzonym przeze mnie gabinecie SERENITY w Legionowie, na zakończenie konsultacji psychologicznych proponuję każdej osobie odpowiednie, dostosowane do jej indywidulnych potrzeb, formy dalszej pomocy.

Ponieważ w pracy z Klientem kieruję się zasadą, by informować o wszystkich znanych mi formach wsparcia, dlatego też zawsze biorę pod uwagę to, czy wskazana byłaby pomoc innego specjalisty np.: psychoterapeuty rodzinnego, lekarza psychiatry, lekarza innej specjalizacji, seksuologa, pedagoga, itp.

Terapia uzależnień w Legionowie | Gabinet Serenity

Najczęstszą formą pomocy wybieraną przez osoby uczestniczące w konsultacjach psychologicznych w gabinecie SERENITY jest psychoterapia, którą rozpoczyna zawarcie kontraktu terapeutycznego, czyli umowy pomiędzy psychologiem i Klientem, określającej szczegółowo zasady współpracy. Jego postanowienia dotyczą określenia celu terapeutycznego, stylu współpracy oraz aspektów formalnych (czas trwania psychoterapii, zasady odwoływania sesji i płacenia za nie, warunki zawieszenia lub przerwania terapii, zakończenie terapii, itp.).

Dokładam wszelkich starań, by na każdym etapie spotkań Klienta z psychologiem proces pomocowy oparty był na zasadzie wzajemnej współpracy i współodpowiedzialności.

Czytaj dalej