Terapia dla małżeństw i par Białołęka

Psychoterapia par Białołęka

Psychoterapia dla par Białołęka

Podjęcie decyzji o tym, aby skorzystać z pomocy specjalisty w trudnym procesie ratowania związku, może okazać się pierwszym krokiem w stronę wzmacniania relacji między partnerami. Osoby z okolic Białołęki, korzystające z oferty terapii małżeńskiej, w trakcie jej trwania mogą nauczyć się między innymi tego, jak rozmawiać o swoich potrzebach i uczuciach w związku, w jaki sposób mówić, by komunikaty te były zrozumiałe dla partnera, a także rozwijać umiejętności związane z aktywnym słuchaniem, co stanowi klucz do dobrej komunikacji w każdej relacji. Psychoterapia dla par, odbywająca się na neutralnym gruncie, jakim jest gabinet psychologa, to proces, w którym partnerzy mają przestrzeń na przyjrzenie się filarom swojego związku, wzmacniają jego fundamenty lub budują je na nawo, w oparciu o wartości i zasady, uzgodnione i wypracowane w trakcie spotkań z terapeutą.

Dla kogo jest terapia małżeńska?

Choć bywa różnie nazywana – psychoterapią dla par, czy terapią małżeńską, to tak naprawdę stan cywilny partnerów nie ma tu znaczenia. Ta oferta skierowana jest zarówno do par małżeńskich z wieloletnim stażem, narzeczonych, osób rozpoczynających nową relację, jak również do par pozostających w związkach nieformalnych i jednopłciowych – do wszystkich, którzy uważają, że psycholog może pomóc im rozwiązać problemy, z jakimi borykają się w swoich związkach.

Psychoterapia par – pomoc dla relacji w kryzysie

W swojej pracy często słyszę o pragnieniach ludzi, by stworzyć z jednej strony bezpieczny i trwały związek oparty na wzajemnym zrozumieniu i szacunku, a z drugiej cechujący się namiętnością i spontanicznością. Trudność polega na tym, że w natłoku codziennych spraw i obowiązków nie zawsze starcza nam sił czy czasu, by pielęgnować bliskie relacje i zadbać o ich jakość w różnych sferach związku. W życiu każdej pary mogą występować konflikty i nieporozumienia, partnerzy mogą doświadczać poczucia rozczarowania lub wręcz wyczerpania związkiem, może nastąpić spadek lub zanik zainteresowania sferą seksualną, mogą także pojawiać się dylematy związane z podjęciem decyzji o rozstaniu lub pozostaniu w relacji. Warto pamiętać, że za każdą z opisanych powyżej sytuacji kryją się konkretne osoby, doświadczające bardzo trudnych emocji, z którymi same nie są w stanie sobie poradzić. Patrząc na relację dwojga ludzi z pewnego dystansu, psycholog dla par może pomóc partnerom spojrzeć na ich związek z innej perspektywy, a tym samym wesprzeć ich procesie pokonywania trudności.

Jak wygląda psychoterapia dla małżeństw?

Osoby zainteresowane ofertą psychoterapii dla par, zarówno te z Legionowa, jak i z Białołęki, zapraszam na spotkania konsultacyjne, które poprzedzają rozpoczęcie procesu terapeutycznego. Konsultacje psychologiczne dla par to cykl od 3 do 5 spotkań, w trakcie których mam możliwość poznania przede wszystkim trudności doświadczanych przez partnerów, ale także innych aspektów ich życia i funkcjonowania, co pozwala mi na spojrzenie na zgłaszany problem z szerszej perspektywy. Natomiast dla osób zgłaszających się na terapię małżeńską, spotkania konsultacyjne to szansa na poznanie mojego stylu pracy oraz otoczenia, w jakim pracuję. Konsultacje kończą się w momencie ustalenia spójnych dla partnerów celów, nad którymi mamy pracować w czasie procesu terapeutycznego oraz zasad dotyczących naszej współpracy, co w praktyce nazywamy zawarciem kontraktu terapeutycznego. Bazując na swoim doświadczeniu jako psychologa i psychoterapeuty, przyjęłam zasadę, że spotkania dla par odbywają się raz w tygodniu, a każde z nich trwa około 50 minut.

Jakie są cele terapii małżeńskiej?

W trakcie pierwszych spotkań konsultacyjnych staram się poznać sposób widzenia problemu z indywidualnej perspektywy każdej osoby, wspólnie omawiamy doświadczane przez partnerów trudności oraz próbujemy ustalić to, nad czym mamy pracować i jaki efekt byłby przez małżeństwo pożądany. Zasada jest jedna – ważne, by cele terapii były spójne dla każdej osoby w związku i by każda z nich wyraziła na nie zgodę. Z mojej perspektywy podstawą owocnej współpracy w tym zakresie jest przede wszystkim rozmowa, w trakcie której możemy wspólnie omawiać zarówno indywidualne potrzeby klientów, wzajemne oczekiwania pary, jak i wszystkie wątpliwości i niejasności zgłaszane przez osoby decydujące się na podjęcie terapii dla par.

Terapia uzależnień w Legionowie | Gabinet Serenity

Jak długo trwa terapia dla par?

Ponieważ czas trwania procesu terapeutycznego w terapii dla małżeństw uzależniony jest od naprawdę wielu czynników, to niestety nie mogę udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że osoby zgłaszające się na konsultacje psychologiczne przed podjęciem psychoterapii dla par rzadko o to pytają. Być może związane jest to z faktem, że w sytuacji kryzysu lub narastających trudności w małżeństwie taka informacja nie jest istotna, bo to, co wówczas liczy się najbardziej, to uzyskanie wsparcia, poczucia bycia zrozumianym / zrozumianą przez drugą osobę (terapeutę) oraz przywrócenie nadziei, że z tej sytuacji może być jakieś wyjście. Kwestia długości trwania terapii dla par podejmowana jest przeze mnie zawsze w czasie formułowania zasad współpracy. Najczęściej wspólnie z klientami zakładamy, że terapia zostanie zakończona, gdy cele stawiane na początku przez parę zostaną uznane przez nią za osiągnięte.

Czytaj dalej