Poczytalnia

Poznaj proces terapeutyczny w SERENITY

Rodzina z problemem alkoholowym

21 sierpnia 2020

Określenie Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) jest popularnym terminem, którym posługują się zarówno autorzy artykułów popularno-naukowych, jak i klinicyści oferujący "terapię DDA" czy wreszcie sami pacjenci gabinetów terapeutycznych.

Role dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym

14 sierpnia 2020

Dzieci wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym, by w nich przetrwać, w sposób całkowicie nieświadomy przyjmują na siebie role, które z jednej strony pozwalają im na dostosowanie się do pozbawionej stabilizacji rzeczywistości, z drugiej zaś umożliwiają utrzymanie swoistej homeostazy systemu rodzinnego.