Psychoterapia indywidualna Legionowo, Warszawa

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna Legionowo, Warszawa, Mazowieckie

Istnieje wiele mniej lub bardziej rozbudowanych definicji psychoterapii. Najkrótsza, z jaką się spotkałam, ujmuje psychoterapię jako proces ukierunkowany na zmianę. Inne określają ją jako opartą na rozmowie formę leczenia, w której dominującą rolę odgrywa relacja pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą.

Psychoterapia indywidualna w gabinecie SERENITY w Legionowie

Psychoterapia indywidualna w gabinecie SERENITY w Legionowie to regularne spotkania, w czasie których między Klientem a psychoterapeutą stopniowo nawiązuje się wyjątkowa relacja, budowana w oparciu o wzajemne zaufanie. Stanowi ona bazę, która w trakcie sesji terapeutycznych, w atmosferze bezpieczeństwa i zrozumienia, pozwala na przeanalizowanie i przepracowanie problemów oraz trudności doświadczanych przez Klienta.

Celem sesji terapeutycznych jest w głównej mierze poprawienie jakości życia człowieka oraz skuteczne zminimalizowanie wpływu problemów na jego codzienne funkcjonowanie.

Moje rozumienie psychoterapii…

Oczywiście przedstawiona powyżej definicja nie wyczerpuje tematu, a w moim odczuciu nie oddaje nawet w najmniejszym stopniu wyjątkowości procesu psychoterapeutycznego, którą trudno jest ująć słowami, a znacznie łatwiej poczuć w trakcie sesji terapeutycznej.

Psychoterapia jest dla mnie niezwykłą podróżą, w jaką zaprasza mnie drugi człowiek, wspólnie z którym mam zaszczyt i przyjemność odkrywać jego przeszłość, poznawać i zmieniać teraźniejszość oraz budować przyszłość.

Psychoterapia to wyprawa w głąb ludzkich wspomnień, doświadczeń i przeżyć, w trakcie której wracamy do tego, co miłe, przyjemne i piękne, ale też do tego, co smutne, bolesne i trudne. To wspólne poszukiwanie połączeń i związków między przeszłością a teraźniejszością, wspólne zastanawianie się nad znaczeniem poszczególnych wydarzeń oraz wspólne omawianie emocji, jakie towarzyszyły im kiedyś, jak i tych, które pojawiają się teraz… W czasie sesji w gabinecie terapeutycznym możemy przyjrzeć się temu, co nas boli, sprawdzić, jakie jest źródło naszego cierpienia, zobaczyć jego wpływ na nasze funkcjonowanie, oraz zastanowić się, co możemy zrobić, by to zmienić.

Ta swoista podróż odbywana wspólnie z psychoterapeutą daje człowiekowi możliwość popatrzenia na to, co go uwiera z pewnym dystansem i zobaczenia problemu z innego punktu widzenia, co z kolei pozwala nadać, zwłaszcza tym trudnym doświadczeniom, nowe znaczenie. To możliwość wprowadzenia zmian, które będą efektem spojrzenia na siebie i świat z nowej perspektywy, budowania nowych, konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami oraz korzystania ze swojego potencjału.

Psychoterapia indywidualna w Legionowie | Gabinet SerenityPragnę podkreślić, że psychoterapia jest podróżą, w trakcie której to Klient decyduje o tym, co i kiedy chce zobaczyć, dokąd zmierza oraz nad czym pragnie zatrzymać się dłużej. Niekiedy podjęcie takich decyzji przychodzi łatwo, innym razem potrzebny jest czas na zastanowienie się. Może też zdarzyć się tak, że pogubimy się we własnych myślach, emocjach, czy potrzebach, co uniemożliwi nam zrobienie kroku naprzód i przyczyni się do nasilenia odczuwanego dyskomfortu oraz niepokoju.

Należy jednak pamiętać, że w tej wyprawie nigdy nie jesteśmy sami, że zawsze obok nas jest psychoterapeuta, który zadba o poczucie bezpieczeństwa, będzie uważny na to, co czuje i czego potrzebuje druga osoba i dostosuje do niej swój krok.

Jak często odbywają się sesje z psychoterapeutą z Legionowa?

Sesje psychoterapeutyczne w gabinecie SERENITY w Legionowie odbywają się najczęściej raz w tygodniu, choć w uzasadnionych przypadkach zalecane jest zwiększenie ich częstotliwości do dwóch spotkań tygodniowo.
Sesja trwa około 50 minut i jest zaplanowana o stałej porze i w tych samych dniach.

Jak długo trwa terapia?

Współpraca z psychoterapeutą z gabinetu SERENITY w Legionowie może mieć charakter długoterminowy, co oznacza, że spotkania będą trwać do kilku lat i w takim przypadku nie ustalamy ostatecznego terminu ich zakończenia oraz charakter krótkoterminowy, kiedy „z góry” ustalona zostaje konkretna ilość spotkań oraz czas, w jakim będą się one odbywać.

Terapia krótkoterminowa jest ograniczoną w czasie formą pomocy i trwa zazwyczaj nie dłużej niż sześć miesięcy. Ta forma terapii adresowana jest przede wszystkim do osób, które znajdują się w sytuacji kryzysu. Może być on spowodowany na przykład wystąpieniem w życiu człowieka istotnej zmiany, do której trudno jest mu się przystosować lub koniecznością podjęcia ważnej bądź trudnej decyzji, gdzie wybór najkorzystniejszej opcji nie jest dla jednostki jednoznaczny.

Z perspektywy psychoterapeuty, podejmując współpracę o charakterze krótkoterminowym, staram jasno sprecyzować cel terapeutyczny i w czasie trwania kolejnych sesji koncentrować się przede wszystkim na jego realizacji.

Oferta terapii długoterminowej adresowana jest do osób, które poprzez psychoterapię chcą osiągnąć głęboką, trwałą i pozytywną zmianę. Jest to możliwe dzięki długofalowej współpracy z psychoterapeutą, dzięki której Klient ma szansę poznania i zrozumienia przeżywanych emocji, doświadczanych pragnień oraz lęków. W trakcie procesu psychoterapeutycznego pojawia się przestrzeń na omówienie relacji z osobami znaczącymi, jakie rozwijały się w toku życia człowieka oraz na rozpoznanie ich wpływu na jednostkę, co finalnie ma służyć wprowadzeniu pozytywnych i korzystnych dla człowieka zmian.

W przypadku psychoterapii długoterminowej decyzja o jej zakończeniu omawiana jest wspólnie przez terapeutę oraz Klienta, a zasadniczym warunkiem jej podjęcia jest osiągnięcie zakładanych celów terapeutycznych.

Dla mnie, jako psychoterapeuty, najważniejsze jest, aby forma i czas trwania psychoterapii były właściwie dobrane do indywidualnych potrzeb człowieka i pozwoliły na poprawę jego funkcjonowania.

Kiedy można zauważyć efekty psychoterapii indywidualnej?

Podczas różnych szkoleń dotyczących psychoterapii, w jakich brałam udział, najczęstszą odpowiedzą na różne pytania uczestników było „to zależy”. Odnosząc się do pytania o czas pojawienia się efektów psychoterapii pozwolę osobie powtórzyć cytowaną powyżej odpowiedź - to zależy.

Czas trwania psychoterapii uzależniony jest od wielu różnych czynników, do których zaliczyć możemy m. in.: rodzaj zgłaszanego problemu, czas trwania objawów i stopień ich nasilenia, czy wreszcie współwystępowanie zaburzeń (np. uzależnień). Istotne znaczenie mają także: historia życia człowieka, jego przeżycia i doświadczenia, aktualna sytuacja życiowa czy wreszcie rodzaj posiadanych zasobów.

Podsumowując, jedyne, co mogę w pełni potwierdzić, to to, że czas pojawienia się efektów psychoterapii pozostaje indywidualną kwestią. Bardzo często zdarza się, że już po kilku pierwszych sesjach z terapeutą Klienci zgłaszają poprawę samopoczucia, co związane jest z omówieniem trudności, a tym samym złagodzeniem cierpienia, czego jednak nie należy wiązać z trwałą zmianą.

Czytaj dalej