Terapia
uzależnień Legionowo

Psychoterapia uzależnień

Terapia uzależnień Legionowo

Jedną z pierwszych książek dotyczących problematyki uzależnień, jaką przeczytałam w swoim życiu - zanim jeszcze pomyślałam, by zajmować się tym tematem profesjonalnie - była publikacja pt. „Wyjść z matni” autorstwa Anny Dodziuk i Włodzimierza Kameckiego. 

Mimo, że od tego czasu minęło już wiele lat, tytuł tej książki pozostaje dla mnie nadal bardzo aktualny i w sposób niezwykle trafny pokazuje, jak człowiek uzależniony może rozumieć proces wychodzenia z nałogu.

Słowo „matnia”, definiowane jako sytuacja bez wyjścia, wydaje się być idealnym odzwierciedleniem stanu, w którym człowiek po raz kolejny postanawia przestać pić, po raz kolejny podejmuje starania, by żyć w abstynencji, ale mimo jego wysiłków efekt końcowy jest taki, że znowu sięga po alkohol i ponownie zawodzi siebie oraz swoich bliskich. 

W moim rozumieniu proces psychoterapii uzależnień to swoiste poszukiwanie drogi wyjścia z owej „matni”. Drogi, która pozwoli nie tylko przerwać opisany powyżej mechanizm „błędnego koła”, a co za tym idzie wyeliminować picie z repertuaru zachowań, ale także budować nowe umiejętności, dzięki którym możliwa będzie poprawa jakości życia oraz zwiększenie jego komfortu.

Zapraszając osoby uzależnione do współpracy nie obiecuję, że droga do trzeźwienia będzie łatwa, prosta i przyjemna. Terapia uzależnień to naprawdę ciężka praca, którą można porównać do górskiej wędrówki. Choć na początku trasy jest duży zapał, to w miarę pokonywania wyznaczonego dystansu robi się coraz ciężej, także dlatego, że na co dzień nie jesteśmy przyzwyczajeni do tak intensywnego ruchu i aż takiego wysiłku. Mamy zadyszkę, bolą nas mięśnie i zadajemy sobie pytanie: po co mi to?

Jeśli jednak zdecydujemy się, by iść dalej, to im bliżej będziemy upragnionego celu, tym więcej będzie w nas energii, tym łatwiej będzie nam mobilizować własne siły i zasoby, by kontynuować wyprawę. A gdy osiągniemy cel, poczujemy ogromną satysfakcję i, mimo doświadczanych w ciągu tej drogi trudności, stwierdzimy, że było warto. 

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Pracuję w oparciu o integracyjny model terapii uzależnień, zgodnie ze standardami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Oferowane przeze mnie formy pomocy skierowane są do osób borykających się z problemem uzależnienia oraz członków ich rodzin i dostosowywane do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

  • Osobom pijącym szkodliwie zapewniam wsparcie oraz pomoc sprzyjającą podjęciu decyzji dotyczącej zmiany ryzykownego wzorca picia.
  • Osobom uzależnionym zapewniam wsparcie i pomoc w podjęciu decyzji o zmianie dotychczasowego modelu picia lub o jego całkowitym zaprzestaniu.
  • Osobom utrzymującym abstynencję zapewniam wsparcie, a także pomoc w poszukiwaniu nowych strategii sprzyjających dalszemu trzeźwieniu.
  • Członkom rodzin osób uzależnionych zapewniam rzetelną wiedzę na temat uzależnienia i współuzależnienia, a przede wszystkim wsparcie oraz pomoc w poszukiwaniu konstruktywnych sposobów pokonywania doświadczanych trudności.

Uzależnienie od alkoholu – problem, który należy leczyć

Terapia uzależnień w Legionowie | Gabinet SerenityUzależnienie od alkoholu, zgodnie z powszechnie znaną definicją, to: „kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, w których picie alkoholu dominuje nad innymi zachowaniami, które poprzednio miały dla danej osoby  większą wartość” (Woronowicz 2009, s. 552). 

Mówiąc prościej, osoba uzależniona od substancji psychoaktywnych to taka, która nie potrafi zaprzestać ich przyjmowania, dopóki nie doświadczy wystąpienia przykrych stanów fizycznych lub psychicznych. Osoba uzależniona przyjmuje substancje psychoaktywne, mimo, że na skutek ich używania ponosi coraz bardziej dotkliwe szkody, które odczuwalne są w różnych obszarach jej życia, np. w sferze zdrowotnej, rodzinnej, zawodowej, towarzyskiej, itp.   

Podkreślić należy, że dolegliwe konsekwencje nadużywania alkoholu czy narkotyków nie pojawiają się nagle, z dnia na dzień, ale są najczęściej wynikiem wieloletniego procesu przyjmowania substancji, a występowanie poszczególnych strat jest rozłożone w czasie i odbywa się w różnym tempie i z różnym nasileniem w poszczególnych obszarach życia człowieka. 

Nieleczone uzależnienie nieuchronnie powoduje zaostrzenie poszczególnych objawów choroby, co w konsekwencji prowadzi do pogorszenia zdrowia, a finalnie nawet do śmierci człowieka.

W przypadku leczenia uzależnienia od substancji psychoaktywnych bardzo trafne wydaje się być polskie przysłowie, które głosi, że „im wcześniej, tym lepiej”. Im wcześniej zgłosimy się do specjalisty i podejmiemy terapię uzależnień, tym większe mamy szanse na poprawę naszego funkcjonowania w różnych sferach życia.  

Kiedy zgłosić się po pomoc?

W pełni zdaję sobie sprawę, że podjęcie decyzji o rozpoczęciu terapii uzależnień nie jest rzeczą ani łatwą, ani prostą. Osoby, z którymi współpracuję, często wspominają o tym, że w przeszłości wielokrotnie decydowały się na zgłoszenie do specjalisty, ale realizację zamiaru odkładały na później, ponieważ za każdym razem wierzyły, że ten ciąg alkoholowy to był właśnie ten ostatni raz, kiedy picie wymknęło im się spod kontroli. Teraz mają już tę stuprocentową pewność, że poradzą sobie sami. Niestety w przypadku uzależnienia nie jest to takie proste! 

Jest wiele osób, dla których picie alkoholu pozostaje niezmiennie jednym z elementów dobrej zabawy. Niestety dla innych staje się ono uporczywie powtarzanym każdego dnia scenariuszem, którego, mimo licznych prób, nie udaje się zmienić. Dlatego, gdy tylko pojawią się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące roli substancji psychoaktywnej w życiu człowieka lub obserwacje, że staje się ona nieodłącznym elementem jego codzienności, warto zastanowić się, czy nie jest to już początek uzależnienia. 

Dla osoby nie zajmującej się problematyką uzależnień uchwycenie granicy pomiędzy tzw. „piciem kontrolowanym” a uzależnieniem jest bardzo trudnym zadaniem, czasami wręcz niemożliwym do zrealizowania. Dlatego też w sytuacji wystąpienia choćby cienia wątpliwości, czy prezentowany przez nas sposób picia jest właściwy, powinniśmy się zgłosić na konsultację do specjalisty. Pozwoli to na jak najwcześniejsze podjęcie właściwej interwencji, która może uchronić nas przed uzależnieniem, a jeśli już do niego doszło, pozwoli na zdiagnozowanie problemu i określenie stopnia zaawansowania choroby, a tym samym umożliwi dostosowanie odpowiednich form pomocy do indywidualnych potrzeb Klienta.

Zgłoszenie się do specjalisty to pierwszy krok, który pozwala Klientowi walczyć z uzależnieniem i na nowo budować swoje życie bez alkoholu. 

Oferta terapii uzależnień w gabinecie SERENITY w Legionowie

Terapia uzależnień, którą prowadzę w gabinecie SERENITY w Legionowie, pozwala na zdiagnozowanie uzależnienia, określenie stopnia zaawansowania choroby oraz podjęcie konkretnych, zindywidualizowanych działań ukierunkowanych na rozwiązanie problemu. 

W ramach oferty terapii uzależnień prowadzę:

  • sesje diagnostyczne,
  • psychoterapię uzależnień dla osób dorosłych,
  • spotkania motywacyjne i edukacyjne,
  • sesje rodzinne,
  • konsultacje dla członków rodzin osób uzależnionych.

Krok pierwszy - konsultacja psychologiczna 

Podobnie jak każda psychoterapia, tak i terapia uzależnień poprzedzona jest cyklem konsultacji psychologicznych, w trakcie których, na podstawie rozmowy z Klientami, zbieram informacje dotyczące ich aktualnej sytuacji życiowej oraz doświadczanych przez nich trudności. Wywiad uzupełniam o pytania dotyczące rodzaju uzależnienia, jego objawów, poziomu zaawansowania choroby czy też etapu zdrowienia. Uzyskane w ten sposób wiadomości pozwalają mi na dostosowanie oferty pomocowej do indywidualnych potrzeb Klientów oraz na podjęcie odpowiednich interwencji terapeutycznych.

Konsultacje psychologiczne trwają zazwyczaj od dwóch do trzech spotkań. Na ostatnim z nich wspólnie z Klientem podejmuję decyzję dotyczącą dalszych form pomocy. Najczęściej jest to psychoterapia uzależnień

Psychoterapia uzależnień 

Warunkiem rozpoczęcia psychoterapii uzależnień jest zawarcie kontraktu terapeutycznego określającego zasady współpracy pomiędzy Klientem a terapeutą uzależnień oraz zawierającego informacje dotyczące celów terapeutycznych, jakie mają być realizowane w trakcie leczenia.   

W celu zapewnienia jak najlepszej pomocy dokładam wszelkich starań, by oferowana przeze mnie psychoterapia indywidualna osób uzależnionych prowadzona w gabinecie SERENITY w Legionowie była kompleksowa, etapowa oraz dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

Kompleksowa oznacza, że opracowując plan pracy z danym Klientem nie ograniczam się wyłącznie do zagadnień związanych z uzależnieniem, ale staram się rozumieć indywidualną sytuację człowieka w sposób całościowy, uwzględniając wszystkie ważne aspekty jego życia. Kompleksowość podejmowanych przeze mnie działań wiąże się również z tym, że w uzasadnionych przypadkach zalecam swoim Klientom włączenie w proces pomocowy także innych specjalistów (np. lekarzy, pedagogów, terapeutów rodzinnych).

Etapowa oznacza, że całość procesu psychoterapeutycznego podzielona jest na kilka poziomów, w ramach których realizowane są kolejne cele terapeutyczne. Etapowość terapii uzależnień pozwala osobie uzależnionej na to, by powoli, krok po kroku wprowadzać w swoje życie kolejne zmiany, utrwalać je oraz systematycznie budować i rozwijać umiejętności sprzyjające dalszemu zdrowieniu.

Dostosowana do indywidualnych potrzeb. Wiele spośród zagadnień związanych z problematyką uzależnień pozostaje niezmiennie wspólnych dla wszystkich osób uzależnionych. Należą do nich tematy dotyczące objawów uzależnienia, jego przyczyn, przebiegu, leczenia czy chociażby zasad działania psychologicznych mechanizmów uzależnienia. Wiedza na powyższe tematy jest jednym z filarów, na którym opiera się sukces psychoterapii uzależnień, ponieważ by móc trzeźwieć, trzeba wiedzieć jak działa ta choroba. Równie ważnym aspektem zdrowienia jest indywidualne podejście do każdego człowieka, które pozwala skupić się na jego osobistej historii życia, temperamencie, osobowości, czy wreszcie umiejętnościach, a tym samym rozpoznać jego zasoby oraz zagrożenia dla dalszego trzeźwienia.

W ramach terapii uzależnień już wkrótce, na przełomie marca i kwietnia, na stronie gabinetu SERENITY udostępniona zostanie zakładka POMOCOWNIK, w której znajdziecie Państwo materiały edukacyjne, informacyjne, jak również ciekawe artykuły oraz materiały do pracy indywidualnej dotyczące różnych zagadnień związanych z problematyką uzależnień.

Czytaj dalej