Psychoterapia
grupowa Legionowo

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa Legionowo, Warszawa, Mazowieckie

Psychoterapia grupowa to odbywające się regularnie, najczęściej raz w tygodniu,  spotkania, które prowadzone są przez jednego lub dwóch terapeutów.

W ramach sesji psychoterapii grupowej, ich uczestnicy mają okazję spojrzeć na siebie z nowej perspektywy, doświadczyć "bycia" w bliskiej relacji z innymi ludźmi oraz rozwijać umiejętności interpersonalne w bezpiecznej atmosferze wzajemnego wsparcia i zrozumienia.

Jakie korzyści daje udział w psychoterapii grupowej i kto może w niej uczestniczyć?

Psychoterapia grupowa zapewnia osobom w niej uczestniczącym możliwość dzielenia się z innymi swoimi przemyśleniami, przeżyciami, uczuciami oraz własnym doświadczeniem życiowym, co prowadzi do lepszego rozumienia zarówno siebie, jak i otaczającego świata, jak również sprzyja budowaniu indywidualnego poczucia siły, nadziei i sprawczości.

Osoby kończące psychoterapię grupową deklarują polepszenie samopoczucia oraz poprawę relacji z innymi ludźmi. 

W sposób szczególny podkreślić należy, że udział w procesie terapeutycznym to wytężona praca nad sobą, którą każdy człowiek wykonuje na swój sposób i w swoim indywidualnym tempie.

Do kogo skierowana jest psychoterapia grupowa?

Psychoterapia grupowa w Legionowie | Gabinet SerenityPsychoterapia grupowa  prowadzona w gabinecie psychoterapii w Legionowie adresowana jest do osób dorosłych, które wychowywały się w rodzinie z problemem alkoholowym lub w rodzinach dysfunkcyjnych (DDA/DDD).

W ramach terapii grupowej prowadzone są cotygodniowe sesje, a każda z nich trwa 120 minut. W grupie uczestniczyć może nie mniej niż 5 i nie więcej niż 8 osób. Grupa ma charakter zamknięty. Oznacza to, że po pierwszym miesiącu trwania spotkań grupowych nie będzie możliwości dołączenia do niej.

Udział w terapii grupowej możliwy jest wyłącznie po odbyciu od 2 do 3 konsultacji indywidualnych z psychoterapeutą. Ich zasadniczym celem jest przygotowanie każdego uczestnika do rozpoczęcia pracy w grupie oraz podpisanie kontraktu terapeutycznego określającego zasady współpracy. Psychoterapia grupowa kierowana jest przede wszystkim do osób z Legionowa i okolic Warszawy.

Ze względu na sytuację pandemiczną aktualnie nie prowadzę naboru do grupy terapeutycznej. Osoby zainteresowane podjęciem terapii DDA zapraszam do kontaktu indywidualnego.

Czytaj dalej